Coaching vs training

Coaching wint als leerinstrument enorm terrein.


Onderzoek heeft uitgewezen dat het rendement van opleidingsbudgetten door toevoeging van coaching vier keer hoger is dan enkel training.


Coaching kan echter een sterk ondersteunend middel zijn van de training.


Men kan het best omschrijven dat:


waar training vooral gericht is op vergroten van de 'mentale' gereedschapskoffer(kennis),

coaching gericht is om als individu de tools in de gereedschapskoffer te gebruikenCoaching

Leert mensen zelf oplossingen te vinden en toepassen.

Meestal één op één op basis van observatie en feedback; maatwerk.

Gaat uit van de al in de persoon aanwezige kennis.

Doelen worden gesteld op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis door het individu.

Coaching heeft ook effect op al aanwezige kennis en vaardigheden en werkt daardoor exponentieel.Training

Voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Meestal in groepen, daardoor geen persoonlijk maatwerk.

Delen en leren van kern competenties, processen en best practices.

Vooral onervaren mensen in een nieuwe functie die niet bekend zijn met de basisprocessen, -oplossingen en -strategiën hebben baat bij training.

Training brengt op korte termijn veel kennis. Die kennis zakt redelijk snel weer weg omdat die slechts deels wordt gebruikt. De eerste dagen na de training gaat men meestal op de oude voet verder om snel de opgelopen achterstand in het werk weg te werken.