Hoe meer positiever ingesteld zijn

Hoe meer positief ingesteld zijn: enkele gewoontes die ik zelf gebruik


Verschillende mensen in mijn omgeving en diegene met wie ik werk tijdens de projecten die ik met hen uitvoer, vragen mij regelmatig hoe het komt dat ik precies altijd positief door het leven ga.


Uiteraard is dat niet altijd zo maar het het klopt wel grotendeels.  Ik betrap er mijzelf op dat ik wel heel regelmatig liedjes mee neurie, mensen benader met de glimlach of vanuit een moeilijkheid of probleem situatie iets tracht om te buigen naar positief.


Ik heb er dan ook even bij stilgestaan om te weten te komen hoe ik dit dan blijkbaar zonder al te veel moeite doe.  Even een spiegel voorhouden dus.  Als coach zou ik dat moeten kunnen…toch? 


Het is duidelijk dat het een attitude is die ik mijn eigen heb aangeleerd en die nu wat ingebakken is doorheen de jaren.  Ook dankzij de positieve ingesteldheid van mijn gezin en vrienden die hier duidelijk een rol in spelen.


In onderstaand artikel geef ik enkele zaken mee die ik zelf toepas, echter zonder de pretentie te hebben dat deze tips voor iedereen wel werken.  Maar ik ben quasi overtuigd dat enkele wel helpen om positiever tegen alles aan te kijken.


1. Zoek bij een moeilijke situatie naar een optimistischere kijk.


Wanneer een moeilijke situatie zich voordoet, stel ik mezelf enkele vragen:


 • Wat is in deze situatie toch nog een positieve noot of een punt waarmee ik iets kan?
 • Wat zou een opportuniteit kunnen zijn bij deze situatie?


Door mezelf te verplichten de bovenstaande open vragen te stellen ga ik minder diep in een mogelijke emotionele rollercoaster en word het allemaal een  beetje minder donker gekleurd waardoor ik helderder, objectiever en realistischer ga denken.   Vanuit die mindset kan ik dan rustiger bekijken hoe ik die lastige situatie zal aanpakken.


2. Tracht te leven in een positieve omgeving.


Om positiever te leven is het belangrijk om je te omringen met anderen die zelf een positieve mindset hebben. Zeker wanneer je iets moet oplossen of als je met iets zit, zal het zeker helpen om je met mensen te omringen die niet met negativiteit strooien waardoor het allemaal veel zwaarder wordt dan het eigenlijk is.  Je wordt als het ware in een negatieve spiraal meegezogen.  En dat kan je best missen..


Stel jezelf de volgende vragen:


 • Wie zijn de meest negatieve mensen met wie jij je omgeeft?  Zijn het energiegevers of energielekken?
 • En welke zijn de meest positieve mensen die je kent?

 

Belangrijk om zaken in een postief daglicht te zien en helder te denken is om je te omringen met die positief ingestelde personen zodat zij, samen met jou, er kunnen voor zorgen dat er een positieve vibe komt.


3. Rem een beetje af.


Ik ben van nature extravert en gedreven. En dat laatste mag je wel letterlijk nemen.  Ik zat en zit dikwijls op mijn sneltrein en heb ondervonden dat, wanneer ik snel ga of wanneer ik zeer snel denk, spreek of eet,  ik zaken mis in mijn wereld en de wereld rondom mij precies sneller gaat.


Door de snelheid waarin ik me vertoef kan stress wel opbouwen.  Het is een beetje als een dynamo.  Hoe sneller en gejaagder ik acteer, hoe sneller de ‘stress dynamo’ wordt opgeladen.


Maar wanneer ik wat afrem en wat meer op mijn ademhaling begin te letten, al is het maar gedurende enkele minuten, merk ik dat mijn handelen ook afremt.  Ik praat dan wat trager, ik wandel bv. rustiger en kijk meer rondom mij.  Mijn geest en lichaam worden hierdoor ook rustiger.  Ook de mensen in mijn omgeving merken dit dan.  En ook zij worden door mijn merkbare verandering rustiger.


Nadenken gaat dan gemakkelijker, het wordt helderder in mijn hoofd en positievere en optimistischere ideeën en gedachten borrelen spontaan op.


4. Maak van een mug geen olifant.


Als je gestresseerd bent, verlies je net iets gemakkelijker het juiste perspectief.  En kan er bij een situatie die zich voordoet snel een olifant ontstaan in je onrustige gedachten waar het eigenlijk een mug in werkelijkheid is.


Volgend stappenplan kan hierbij helpen:


 • Zeg HALT tegen je innerlijke wanneer negatieve en opgeblazen gedachten opspelen en je hoofd op hol brengen.
 • Adem rustig.Wanneer je bovenstaande gedachtengang halt hebt geroepen, adem in via je buik en focus je op je ademhaling.  Indien dit moeilijk is tel dan tot 3 bij het inademen, hou even je adem is en adem uit in 3 tellen.  Doe dit gedurende enkele minuten en je zal merken dat je rustiger gaat ademen.
 • Herfocus.Bekijk nu de situatie vanuit een ander perspectief.  Indien het kan of nodig is, tracht de situatie met iemand te bespreken.   Stel jezelf dan de vraag: waar maak ik me nu eigenlijk druk over?  Is het dat echt waard?  Is het probleem ècht zo groot als ik het eerst dacht? 


5. Laat angstige, mistige en onduidelijke gedachten je niet tegenhouden van wat je wil bereiken.


Je kent het wel.  Er zijn momenten dat je ideeën of zin hebt om nieuwe dingen te proberen of aan te pakken.  Maar laat al deze zaken nu net mogelijk wat angstige gevoelens met zich meebrengen.


Hoe dikwijls vervallen we niet in een vage twijfelen aan ‘wat allemaal niet kan gebeuren indien we een actie zouden ondernemen’. Het remt ons enorm af om de zaken ècht aan te pakken.  Als we ze al zouden aanpakken dan.


Vraag je in de plaats af:


 • Wat kan er gebeuren? 


 • Wat zou het ergste zijn dat me kan overkomen als ik het uitvoer? 


 • En vraag je zeker ook af : Wat zou het mij kunnen opleveren? 


 • Wat zal er gebeuren als ik er niet aan begin?


Maak dan je doel loepzuiver.  Je moet als het ware je al kunnen inleven hoe het zal zijn als je je doel bereikt zal hebben.  Hoe zal jij je dan voelen en gedragen?  Hoe zullen anderen dit merken?  Wat zullen ze zeggen?  Wat zullen ze aan jou merken?


Bovenstaande helpt je om die mistigheden weg te werken en klaarheid te scheppen.  Het helpt je op weg te zetten en het helpt je ook om uit je comfort zone te stappen en te gaan voor hetgeen je wil bereiken.


6. Start je dag positief.


Hoe jij ‘s ochtends je dag start zet meestal de toon voor de rest van die dag.


Als je de ochtend al bij het opstaan ‘full speed’ begint te gaan, kan het zijn dat je maar alles aanpakt wat je passeert. Zonder weloverwogen plan wat je gaat doen, wanneer, met wie…Je hersenen moeten al onmiddelijk op volle toeren draaien. Je neemt geen tijd voor alles rustig te bekijken en te plannen hoe je de dingen gaat aanpakken.  Stress sluipt dan onherroepelijk binnen en kan mogelijk een energielek worden.


Ikzelf ga ‘s ochtends steeds vroeg met de hond op wandel. Zij is al wat ouder en dat verplicht mij om op haar tempo te wandelen en af te remmen.  Zij is mijn hulpbron als het ware om te voorkomen dat ik te snel ga en dit helpt me om mijn dag zo goed als mogelijk wat te overlopen, te plannen wat te doen, met wie, enz.  Nadien een lekkere expresso die ik voor mij en mijn echtgenote maak waarna ik aan mijn bureau mijn dagplanning wat dieper bekijk en enkele ‘me-time’ momenten inlas.  Ondertussen een muziekje op en ik kan de dag met een goed humeur en niet gestresst starten. 

Je zal merken dat door je dag rustiger te starten, je dit ook overbrengt naar anderen.


Zijn bovenstaande tips haalbaar?  Zeker weten.  Gemakkelijk? Is uiteraard iets dat je moet opbouwen en geleidelijk aan zal je merken dat je daar minder en minder moeite voor moet doen.


Op wat wacht jij nog?