Loopbaankeuze model

Loopbaankeuze model


Intern AssessmentIntern assessment is een proces van zelf assessment of ander gezegd jezelf  beter  leren kennen, rond o.a. de onderstaande geschreven thema's.


Je zet jezelf als het ware voor een spiegel en gaat intern kijken wie je bent, waar je voor staat, in wat je gelooft, welke gevoelens je hebt, je gedachten en herinneringen.   Met andere woorden:  een ontdekkingsreis en een bewustwording wie je nu eigenlijk echt bent!


Op deze manier onderzoek je jouw motieven, kun je je sterke en minder sterke kanten in kaart brengen en leer je hoe jouw handelen invloed heeft gehad op jouw levensloop of loopbaan.


Als je dit nog nooit gedaan hebt, kan dit wel wat ongemakkelijk of zelfs moeilijk zijn.  Hierbij zal een professionele loopbaan coaching je zeker kunnen helpen. De loopbaancoach zal je begeleiden om meer inzicht te krijgen in jezelf en wie jij bent.  Zijn waarde zit er onder andere in om jou door een andere bril dan die van jezelf te bekijken.

Wie ben ik


Keuzes die je zal maken in je carrière starten best met zelfreflectie naar wat het meest belangrijke is voor jezelf. Dit kan gaan over wat je nog graag in je carrière wil doen of bereiken, eigen mogelijkheden en middelen, personaliteit, waarden, je overtuigingen, enz. Door jezelf in de spiegel grondig te bekijken en te analyseren, begrijp je de belangrijke aspecten van jezelf en zal er meer helderheid komen rond wie je bent.  En geloof me, dit kan verrassend zijn.


Andere mensen en factoren


Mensen in je omgeving (en daarbuiten) en externe factoren zullen mogelijk ook een rol spelen in de beslissingen die je zal maken in je loopbaan. Voorbeelden hiervan zijn familie, partner, vrienden, collega's en leidinggevenden.  Factoren kunnen o.a. financiële veranderingen zijn, zoals een hypothecaire lening voor huis of appartement, verlies van je baan en de veranderingen die je levenspad met zich meebrengt zoals trouwen of samenwonen en kinderen, een verhuis,...


Hersenspinsels rond je carrière


Hiermee refereer ik naar de ideeën en gedachten die je rond je carrière hebt en dewelke in je hoofd kunnen blijven spoken.  Mogelijk specifieke beroepen die je graag zou uitoefenen of activiteiten die je wil implementeren.  Bijvoorbeeld je bent geboeid door kinderen en wil mogelijk daar graag iets mee doen, alsook verdere studies die je nog wil aangaan maar ook de minder positieve gedachten die je hebt over je huidige carrière.


Inspirerend Exploreren


Inspirerend exploreren refereert naar het proces om de wereld rondom jou te verkennen en te ontdekken om zo meer duidelijkheid en helderheid te krijgen rond je loopbaandoelen en/of richting.


Dit kan gaan van het beoordelen van je gedachten en gevoelens die in relatie staan tot een carrière beslissing, alsook door het exploreren van opportuniteiten rondom jou.

 

Ook hier zal een loopbaancoach je perfect kunnen bij helpen om deze in kaart te brengen en een persoonlijk ontwikkelingsplan samen met je op te maken.


Actie ondernemen


Actie ondernemen refereert naar het verzamelen van informatie en oplijsten van  mogelijke to-do's om zo inzichten te verkrijgen naar een job of een functie waar je meer wil van weten.  Dit kan o.a. gaan om online meer info te zoeken rond wat deze functie allemaal inhoudt en spreken met personen die in die bepaalde functie werkzaam zijn.  Ook bijvoorbeeld valt hieronder het vernieuwen of oppoetsen van je C.V.


Opportuniteiten


Opportuniteiten zijn leerervaringen die je zelf opzoekt en uitvoert rond het verder verdiepen  en meer richting gevend naar een welbepaalde carrière wending.   Bijvoorbeeld een bijkomende studie aangaan of een stage uitvoeren.


Gedachten en gevoelens


Onze gedachten en gevoelens beïnvloeden ons handelen.  Ten rade gaan bij je gedachten en gevoelens geven je inzicht in de richting dat je mogelijk wil betreden in je toekomstige functie.  Je zal beter de volgende stappen kunnen inschatten die goed aanvoelen en die je gaat willen nemen om zo naar je toekomstige carrièredoelen te gaan.


Uiteraard is bovenstaand artikel maar een korte samenvatting van hetgeen een loopbaancoach tijdens een volledig traject bespreekt.


Voor meer info rond loopbaan coaching kan u ons bereiken op 0479/200118, via jago.crol@grow-2.be of bezoek onze website www.grow-2.be


Jago Crol - Career & Business Coach